Jo tehty oppivelvollisuuden laajentaminen ei ratkaise ongelmia, vaan varhainen tuki lapselle ja perheelle. Käytöshäiriöihin voidaan puuttua (kustannus)tehokkaasti jo neuvolaiässä tukemalla vanhemmuutta esimerkiksi tutkimukseen perustuvalla Voimaperheet-mallilla. Tarvitsemme oppimis- ja opettamisrauhaa kouluihin. Ajatteluni punaisena lankana on yksilön ja siten koko yhteiskunnan hyvinvointi. Hyvinvoiva ihminen haluaa oppia uutta, tehdä työtä ja yrittää, eli kaikkea sitä, millä Suomi pysyy elinvoimaisena ja talous tasapainossa. Ulkomaiset investoijat ovat sitä kiinnostuneempia, mitä koulutetumpaa väestö on. Koulutus, lukutaito ja sivistys ovat yksi osa myös kansallista turvallisuutta, koska ne estävät tehokkaasti mm. disinformaatioon tarttumista. Pisa-tulokset kertovat oppimistulosten ja lukutaidon heikkenemisestä vuosi vuodelta ja tähän meillä ei ole varaa. Kaikkea hyvinvointia ja osaamista lisäävää on päättäväisesti edistettävä, vauvasta ikäihmiseen.